Skip links

Ofertat

OFERTA 1

Secila shtëpi malore, ofron mundësinë e pagesës brenda një afati 4 vjecar pa interes, ku 40% e vlerës paguhet në fillim pastaj shuma e mbetur pjesëtohet në rata vjetore për 4 vitet e ardhshme.

OFERTA 2

Kjo ofertë mundëson pagesën e 25% të shumës totale në fillim, pjesa tjetër e shumës së mbetur ndahet në 5 rata, çdo 6 muaj.

OFERTA 3

Kjo ofertë mundëson pagesën e 25% të shumës totale në fillim, pjesa tjetër e shumës së mbetur ndahet në 5 rata, çdo 6 muaj.

Të bisedojmë

This website uses cookies to improve your web experience.